Jakie ubezpieczenia mogą być ci potrzebne?
Kiedy jesteśmy młodzi, nie przykładamy zbytniej wagi do tego, czy mamy wykupione jakieś ubezpieczenie. Troszczą się o to nasi rodzice, płacąc składki za grupowe ubezpieczenie wypadkowe w szkole. Z kolei ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające koszty leczenia i hospitalizacji jest zapewniane przez zakład pracy naszych rodziców. To pierwsze i podstawowe formy ubezpieczeń, z którymi mamy kontakt. W kolejnych latach, kiedy udało nam się zdobyć upragnione prawo jazdy, być może decydujemy się na zakup samochodu. Wtedy koniecznością będzie wykupienie polisy ubezpieczenia OC. Oznacza to również dosyć spory wydatek. Aby go obniżyć, możemy zarejestrować samochód jako współwłasność z jednym z rodziców, który posiada zniżki ubezpieczeniowe. W taki oto sposób możemy obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej nawet o 60%! Przy decydowaniu się na ubezpieczenia OC, warto również wziąć pod uwagę ubezpieczenie NNW, lub AC, jeśli nasz samochód jest dosyć młody i wartościowy. Wszystkie te rodzaj ubezpieczeń zawierają się w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych, które mają duże znaczenie w przypadku, kiedy poruszamy się po drogach publicznych.
Oprócz powyższych, można również wyróżnić ubezpieczenia majątkowe i nieruchomości. Ten rodzaj ubezpieczeń dedykowany jest właścicielom nieruchomości, które chcą je ubezpieczyć od ewentualnych strat wywołanych pożarem, powodzią, kradzieżą, lub innymi sytuacjami. Podobnie jak w poprzednich wariantach, tak i ubezpieczenia nieruchomości oferują nam kilka różnych opcji wyboru – możliwość ubezpieczenia wyłącznie murów, lub wyposażenia, a także opcję assistance, zapewniającą pomoc fachowców w nagłych przypadkach.
Na sam koniec pozostają jedne z najpopularniejszych ubezpieczeń, czyli ubezpieczenia na życie. Są to ubezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie naszej rodziny, na wypadek naszej choroby lub śmierci. Posiadanie takiej ochrony jest niezwykle ważne, jeśli spłacamy kredyt hipoteczny oraz jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny. Wiele banków wręcz nakłada na kredytobiorcę obowiązek wykupu takiego ubezpieczenia, co jest niezbędnym warunkiem otrzymania kredytu. W niektórych zakładach można przystąpić do ubezpieczenia na życie, na podstawie preferencyjnych warunków grupowego ubezpieczenia. W takich przypadkach możemy zazwyczaj liczyć na znaczniej niższą składkę, ale koniecznie należy wtedy sprawdzić wysokość sum gwarancyjnych, dla każdego konkretnego zdarzenia. Może się bowiem okazać, że nie wszystkie warunki będą odpowiadały potrzebom twoim, lub wymaganiom stawianym przez bank
Partnerzy
CTP Warszawa
World-Print.pl